Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือกตัวแทนของภูมิภาค ภาคใต้ โครงการ “SiT Talks (Science inspired by Teen : SiT Talks)”( 26 สิงหาคม พ.ศ.2564)

 

 ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือกตัวแทนของภูมิภาค ภาคใต้

โครงการ “SiT Talks (Science inspired by Teen : SiT Talks)”

 

 

โดยการจัดทำคลิปวีดีโอ  ภายใต้หัวข้อ “Fake News จริงหรือหลอก บอกด้วยวิทย์”

 

สนับสนุนโดย อพวช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขัน

 

• รางวัลตัวแทนรอบภูมิภาค ทุนการศึกษา 5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

 

• รางวัลชมเชยรอบภูมิภาค ทุนการศึกษา 1,000 บาท

 

พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 5 รางวัล 

ทั้งนี้ ผู้ผ่านรอบคัดเลือกตัวแทนของภูมิภาค ภาคใต้ จะเป็นตัวแทนในการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ต่อไป